Samoan Legal Expertise

enquiries@samoanlawyer.com – +685 84 23 066

Toeiloiloina o Fai’iuga o Mataupu o le Fa’amasinoga o Fanua ma Suafa (Judicial Review of Lands & Title Court Decisions) – Liliu tamaina fa’aletulafono o Tamaiti (adoption) – Vaaiga o Tufatufuga o Esetete e tusa pe o iai se Mavaega pe leai (administration of family estates) – Fa’atau mai ma Fa’atau atu o Fanua Palagi (acquisition and disposal of freehold land)

Investment – Immigration – Debt Collection – Trusts – Foundations – Tax – Intellectual Property – Legislative Drafting – Constitution – Climate & Environment

We serve local and off-shore clients with an interest in addressing legal issues in, relating to, or affecting Samoa.

Our local clients are business people and business entities, government agencies and government corporations, financial institutions, non-government and community-based organisations, families and individuals.

Our offshore clients are Samoan diaspora, wealth managers, regional and international organisations, professional advisers, potential investors, and potential immigrants.

Our practice areas include debt collection, creditors’ remedies, intellectual property, competition, trusts, foundations, regulatory environments, legislative drafting, commercial law, property, climate & environment, tax, administration & governance, litigation, judicial review, property, estates and succession, public law, Constitution, adoption, private international law, cross-border transactions, immigration and investment.